T05-106A

Saatavuus:
Kyllä

21.90 EUR

Saatavuus:
Kyllä

ABNET® Professional Erittäin tehokas ja monipuolinen pesuaine Yksikään likatyyppi ei ole turvassa erottamistekniikalta! Sopii erinomaisesti matkailuautoon ja asuntovaunuun. Riittoisa ja ammattimainen puhdistusaine, mikä puhdistaa, irrottaa rasvan ja tahrat kaikilta vettä kestäviltä pinnoilta. ABNET® Professional vaikuttaa heti, se irrottaa tehokkaasti ja helposti kaiken tyyppiset tahrat esim. pinttyneen lian, rasvan, öljyn, saasteet, noen, levän, homeen, hyönteiset, tahrat ja mustat raidat. Mustat raidat katoavat välittömästi vahingoittamatta muoviosia, -listoja, tiivisteaineita tai muita yksityiskohtia.

Käyttöympäristö:

  • Tuote toimii yhtä hyvin kaikilla pinnoilla.
  • Käytetään sekä sisä- että ulkopinnoilla.
  • Yhteensopiva kaikkien pesujärjestelmien kanssa.

ABNET® Professional on kehitetty ekologiseksi tuotteeksi, se on helposti biologisesti hajoava ja se korvaa erilaiset puhdistus- rasvanpoisto- ja tahranpoistoaineet. Kaikki ABNET® tuotteet täyttävät kaikki vaadittavat luokitukset, merkinnät, pakkaukset ja ympäristö vaatimukset. Laadunvalvonta: Kommission asetus (EU) 2015/830). Europarlamentin ja neuvoston asetus (EG) nr 1272/2008, (EG) nr 648/2004, (EG) nr 1907/2006. Europarlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EG. Liikenne: ADR, RID, ADN & IMDG.

Vaaralausekkeet (CLP):

  • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä

Turvalausekkeet (CLP):

  • P280 - Käytä silmiensuojainta.
  • P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  • P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin
Puhdistus:
Pesuaineet
Merkki:
Abnet